Dluhy a oddlužení

Hrozí Vám exekuce a máte zadluženou nemovitost?

Nesplacené půjčky a dluhy na nemovitost způsobují nemožnost volně nakládat jak se svými financemi tak i následně se svou nemovitosti. Výsledkem může být i zabavení věcí a exekuce, či prodej nemovitostí v dražbě.
Zajistíme vyřešení všech těchto situací. Zhodnotíme stav dluhů, dluhů na nemovitosti, vstoupíme do jednání s věřiteli a exekutory. Pokud máte problémy s dluhy, zejména pak s dluhy na nemovitosti, vyřešte je hned, vyplňte.

Chci prodat zadluženou nemovitost

Zajistíme vyřešení situace, že vlastníte zadluženou nemovitost, to znamená, že nemovitost je zastavená vůči dluhům, a tu chcete prodat. Na základě plné moci zajistíme vyjednávání s Vašimi věřiteli, převzetí splátek, nebo poskytneme zálohu do doby prodeje. V případě hrozící exekuce nebo výpovědi z nájmu, jsme schopni vyplatit celý dluh a domluvit se na odkupu nemovitosti. Jednáme bez vstupních poplatků za posouzení nabídky a zajistíme právní servis zdarma. Po dohodě zařídíme další bydlení tak, aby vše časově navazovalo. Nečekejte, až Vám nemovitost sebere exekuce kontaktujte nás hned. Stačí vyplnit kontaktní formulář.

Mám dluhy a nechci prodat svou nemovitost

Pokud máte dluhy a vlastníte nemovitost, nebo máte již dluhy na Vaší nemovitosti, hrozí Vám, vymáhání pohledávky prostřednictvím exekutora. Dluh narůstá o poplatky za exekuční řízení a penále. Hrozí Vám ztráta nemovitosti nařízeným prodejem v nedobrovolné dražbě. Dražbě lze zabránit jedině včasnou úhradou dluhů. Mít exekuci znamená zároveň být uvedený v bankovním i nebankovním centrálním registru, včetně manžela nebo manželky. Zajistíme vyplacení a výmaz dluhů na nemovitosti. Je-li toto Vaše situace, neváhejte, pomůžeme Vám.

Vyplacení dluhu na nemovitosti, oddlužení nemovitosti

Pokud máte dluhy na nemovitosti, které potřebujete vyplatit, je důležité zjistit strukturu těchto dluhů, zda se jedná o zástavu, exekuci a zda je na nemovitosti nějaké jiné právní omezení. Je důležité zabývat se příčinou těchto dluhů a zjistit jejich aktuální vyčíslení. Věřitelé mohou požadovat umoření dluhů prodejem nemovitostí, proto zajistíme komunikaci s věřiteli, aby předešla dalším sankcím nebo exekuci. Všechny výše uvedené kroky jsme schopni pro klienta zajistit, včetně poskytnutí finančních prostředků. Vyplaťte dluhy a oddlužte svou nemovitost dříve, než přijde exekutor. Kontaktujte nás co nejrychleji vyplněním kontaktního formuláře.

Splátky půjček a dluhů

Pokud máte více půjček nebo úvěrů a ztrácíte přehled o jejich splácení nebo je již nezvládáte splácet – vyřešíme to jednoduše a rychle. Podmínkou je vlastnit nemovitost nebo družstevní byt. V případě Vašeho zájmu vyplňte kontaktní formulář. Dokážeme toto vyřešit i v případě, kdy splátky přerostly v dluhy. Provedení analýzy Vašich dluhů a stanovíme jejich prioritu. Dle celkové situace navrhneme nejvhodnější postup. Hledáme řešení oddlužením a vyřízením úvěru nebo prodejem nemovitosti, případně zajištěním dalšího bydlení. Stačí vyplnit kontaktní formulář.

Sloučení půjček – konsolidace půjček

Pomocí konsolidace lze snížit měsíční nebo zkrátit dobu splácení a ušetřit na úrocích. V obou případech klient ušetří na poplatcích. Snížíte měsíční zatížení, nebo ušetříte na úrocích a poplatcích. Konsolidace půjček vede ke zjednodušení a zpřehlednění splátek. Zaplatíme za Vás existující půjčky a klient pak získá půjčku novou, u které může změnit dobu splácení nebo výši splátek. Existují dva způsoby. První způsob je, že dojde ke snížení měsíčního zatížení ve formě splátek, kterého jste dosáhli a to sjednáním delší doby splatnosti konsolidovaných úvěrů. Druhou možností je zkrácení doby splatnosti. Docílíte tak nižší úrokovou sazbu a ušetříte na celkových nákladech. Vždy tak výrazně ušetříte na poplatcích. Snižte svou úvěrovou zátěž, využijte možnosti sloučení půjček, stačí vyplnit kontaktní formulář.