Exekuce

Exekuce

Exekuce postupuje podle jasně daných pravidel, postupů a zákonů. Pro provedení exekuce, je nutné aby oprávněný disponoval exekučním titulem. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Majetek, na který je uvalená exekuce, nesmíte převést na jiného nebo s ním jinak nakládat. Návrh na exekuci se podává exekutorovi nebo exekučnímu soudu.

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád. Exekuce může být peněžitá – tu lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, nebo nepeněžitá. Exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Je na exekutorovi, aby zvolil nejvhodnější způsob provedení exekuce. Máte-li exekuci na nemovitost, vyřešte tento problém hned. Vyplňte formulář zde.

Exekuce a exekuční řízení | Exekutor

Exekuce znamená, že přijdete o svou nemovitost a také i o družstevní byt. O probíhající exekuci se můžete také dozvědět, až když bude po ní. Je více než vhodné řešit exekuci co nejdříve a co nejrychleji. Exekuce může být nařízena i přes Vaši neúčast u soudu a také i v případě, že jste nereagovali na výzvy k vyzvednutí doporučených zásilek. Pro vyřešení exekucí, vyplácení exekuce stačí vyplnit kontaktní formulář.

Exekuce na nemovitost – mám exekuci na své nemovitosti a chci ji prodat

Nemovitost není možné prodat běžným způsobem, pokud máte exekuci na nemovitost nebo máte na ni zástavu. Pokud se jedná o zástavu, musí se zjistit podmínky zaplacení úvěru – jeho předčasného splacení, zajistit aktuální vyčíslení dluhů u exekutora či společnosti / banky, která poskytla úvěr. Řešíme jak Vaše dluhy na nemovitost tak její prodej, nebo nemovitost i s dluhy odkoupíme přímo. Zajistíme pomoc s úhradou částky, kterou dlužíte v průběhu prodeje nebo můžem nemovitosti přímo vykoupit a to i s dluhy, které na ni váznou. Stačí nás jen kontaktovat – vyplňte kontaktní formulář.