Nesplacené úvěry a půjčky

Nesplacené úvěry a půjčky

Vzali jste si půjčku, nestiháte splácet, máte více nesplácených splátek a dostáváte se nepříjemné role dlužníka? Problémy s pozdním splácením půjček a kupící se splátky jsou začínající problém vznikajícího velkého dluhu. Pokud jste se dostali do této situace a nejste schopni tyto dluhy splácet, mohou bo vás být vymáhány exekucí. Exekuce jsou velkým strašákem a nyní se podíváme na možnou formu řešení.

Potřebujete-li vyplatit dluhy, které máte na nemovitosti, musíme nejprve zjistit jejich strukturu. O co se jedná, jestli je to zástava, exekuce nebo jestli je na nemovitosti jiné právní omezení. Řešením je oddlužení Vás, oddlužení nemovitosti, vyplacení dluhů, vyplacení exekucí nebo prodej či výkup zadlužené nemovitosti. Provede se jejich vyčíslení, dále je nutno omezit navyšování těchto dluhů, aby nenabíhaly úroky z prodlení a nevznikaly další poplatky spojené s dluhy. Potřebujete-li pomoci, řešte situaci dříve, než exekutor bude klepat na dveře. Pro vyřešení situace stačí vyplnit kontaktní formulář.

Nesplácení hypotéky

Vzali jste si hypotéku na výstavbu nebo rekonstrukci vaší nemovitosti a stalo se vám,  že jí nemůžete splácet? Instituce, které Vám hypotéku poskytly, mohou řešit její nesplácení různými způsoby. Jednak hypotéky může banka prodat dalšímu subjektu. V konečném důsledku to znamená, že budete dlužit právníkům či vymahačským agenturám. Nejčastěji Vás pošlou do konkurzu a podají insolvenční návrh. Jste tak součástí insolvenčního řízení. Pokud řešíte takovou situaci, řešte ji hned. Vyplňte kontaktní formulář.

Prodej nemovitostí s hypotékou

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete prodat byt nebo dům, na který čerpáte hypotéku. Pro uskutečnění takového operace je důležité si promyslet, jaký je hlavní důvod prodeje. Zda potřebujete pouze získat hotové peníze, nebo se chystáte pořídit jinou nemovitost nebo řešíte jinou životní situaci, jako je rozvod, dědictví či jiné majetkové vypořádání. Pokud čerpáte hypotéku od bankovního ústavu je důležitá doba fixace úroku. Doba fixace znamená pro banku povinnost zachovat smluvenou výši úroku a tudíž nemožnost změny úvěrových podmínek, popř. jednorázového splacení. V těchto případech je důležitá odpověď na otázku „co bude následovat po prodeji“. Prodáváte-li nemovitost za účelem získání finanční hotovosti, máte možnost dohodnout se s budoucím kupujícím o tzv. převzetí dluhu. Pokud prodáváte byt za účelem nákupu nové nemovitosti, je možné převést zástavu na novou nemovitost, tzn. vyměnit objekt zástavy. Je potřeba ale počítat s určitými náklady a také s administrativní náročnosti při řešení prodeje nemovitostí s hypotékou. Pokud potřebujete pomoci jak s danou administrativou tak se samotným prodejem nemovitostí s hypotékou, stačí nás kontaktovat prostřednictvím kontaktní formulář.