Zástava nemovitosti

Zástava nemovitosti – mám zástavu a exekuci na své nemovitosti a nevím, co mám dělat

Je-li na Vaší nemovitost zástava či exekuce či ztrácíte schopnost splácet úvěr, hrozí Vám smluvní pokuty, Vaše banka může vyžadovat splacení celého úvěru najednou kvůli porušení podmínek úvěru a následně u exekuce Vám může hrozit i dražba. Je zapotřebí tuto situaci řešit rychle, kdy jsou stále ještě cesty jak zástavu nemovitosti, exekuci nemovitosti, vyřešit. Zajistíme aktuální vyčíslení dluhů, tržní cenu nemovitosti a pak řešit umoření dluhů pomocí oddlužení nebo prodejem nemovitostí. Zajistíme komunikaci s bankou, exekutorem, katastrálním úřadem i s ostatními věřiteli, poskytne finance na oddlužení nebo vykoupí Vaši nemovitost. Nenechte zajít zástavu a exekuci dál, než je nutné, pro více informací a řešení Vaší situaci nás kontaktujte – vyplněním kontaktního formuláře.

Potřebuju vyplatit svůj bankovní nebo nebankovní úvěr

Pokud potřebujete vyplatit svůj bankovní či nebankovní úvěr z důvodu prodeje, je důležité nejprve jednat se společností / bankou, která úvěr poskytla. Je třeba podat písemnou žádost o předčasné splacení a aktuální vyčíslení úvěru k určitému datu. Pak záleží, zda chcete řešit vyplacení úvěru prostřednictvím prodeje nemovitostí nebo jiným úvěrem, pokud je to možné. V případě, že jste v prodlení se splátkami, hrozí sankce nebo exekuce. Zde je nutné řešit situaci rychle a komunikovat problém se splácením s věřitelem. Zajistíme po dohodě převzetí splátky úvěru nebo jej celý vyplatit. Důležité je provést dobrou analýzu a najít příčinu neschopnosti splácet a vyřešit tuto situaci komplexně, tak aby se dluh neřešil pouze dalším dluhem. Pro vyřešení této situace nás kontaktujte – najdeme rychlé a pohodlné řešení této situace – vyplňte prosím kontaktní formulář.

Soudcovské zástavní právo – mám svou nemovitost zatíženou soudcovským zástavním právem

Zřízení soudcovského zástavního práva k majetku dlužníka je forma exekuce. V této formě exekuce věřitel získá zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Pokud máte na své nemovitosti soudcovské zástavní právo, nastává problém při jejím prodeji. U nemovitosti, která je zatížená soudcovským zástavním právem, nelze u prodeje nemovitostí financovat koupi prostřednictvím hypotečního úvěru. V případě vyplacení dlužné částky věřiteli, musí věřitel vystavit soudu potvrzení o úhradě dluhu a soudním řízením dojde ke kvitanci soudcovského zástavního práva a výmazu z listu vlastnictví, přičemž celý tento proces trvá od vyplacení minimálně 3 měsíce a déle. Dokážeme Vám pomoci jak s vyplácením dlužné částky věřiteli tak se samotným prodejem nemovitosti se soudcovským zástavním právem a to velice rychle. Pokud tedy máte zájem na rychlém řešení prodeje nemovitosti s tímto zatížením, dokážeme Vám pomoci. V případě Vašeho zájmu vyplňte kontaktní formulář.